logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

24. až 26. novembra 2020 v Bratislave

Prednášatelia

Zoznam prednášateľov na ACP 2020

 • prof. RNDr. Vojtech Adam, PhD., Mendelova univerzita v Brne, ČR
 • prof. Liudmil Antonov, DrSc., Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko
 • prof. Javier Arrebola, PhD., University of Almeria, Španielsko
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Univerzita Karlova, ČR
 • Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Ing. Daniela Borošová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
 • prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR
 • Ing. Michal Kirchner, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • Ing. Daniela Mackových, CSc., Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves
 • prof. Ing. Tomáš Navrátil, PhD., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd, ČR
 • Ing. Jan Rosmus, Státní veterinární ústav Praha, ČR
 • Mgr. Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava
 • mim. prof. doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Dr. Roman Szücs, Pfizer pharmaceuticals, Sandwich, Veľká Británia
 • prof. František Švec, DrSc., University of Berkley, California, USA