logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

24. až 26. novembra 2020 v Bratislave

Registrácia a poplatky

Na registráciu účasti, odborného príspevku použite Registračný formulár.

Registračný formulár

Poplatky

Konferenčný poplatok 190 €
Konferenčný poplatok – interní doktorandi 140 €
Kurz 1: Multidimenzionálna a komprehensívna plynová chromatografia 70 €
Kurz 2: Od klasickej po vysokorozlišovaciu AAS 35 €
Kurz 3: Úvod do LC-MS/MS 60 €

Konferenčný poplatok pre účastníkov zahŕňa vstup na všetky akcie odborného programu, zverejnenie maximálne 2 abstraktov, konferenčné materiály, 3 obedy (24. až 26. 11. 2020), občerstvenie počas prestávok.
Spoločenské podujatia podporujú vystavujúce firmy. Vstup na uvítací raut a spoločenský večer je pre registrovaných účastníkov.

Platbu je potrebné poukázať najneskôr do 4. 10. 2020 na účet:

Názov banky:Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa banky:Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovensko
Majiteľ účtu:Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, Radlinského 9, 812 15 Bratislava
IBAN:SK22 0200 0000 0017 0063 9053
SWIFT / BIC:SUBASKBX
IČO:00178900
DIČ:2020801563
Variabilný symbol:52020

Do poznámky uviesť meno účastníka konferencie.

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV nie je platcom DPH.

Storno podmienky

V prípade zrušenia účasti na konferencii do 9. októbra 2020 bude vrátený registračný poplatok znížený o 10 % manipulačných poplatkov spojených s manažmentom registrácie. Pri odhlásení po tomto termíne ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Akceptuje sa zmena účastníka konferencie. Registračný poplatok bude vrátený v plnej výške v prípade zrušenia konania konferencie z dôvodu zapríčineného organizátorom alebo vis maior udalosti. V prípade vis maior udalostí sa konferencia presunie na iné obdobie.