logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

12. až 14. mája 2020 v Bratislave

Termíny

registrácia účasti, odborného príspevku do 23. 3. 2020
vloženie textu abstraktu do zborníka (on-line) do 3. 4. 2020
úhrada poplatkov a zaslanie avíza o platbe do 17. 4. 2020
príchod účastníkov a registrácia od 12. 5. 2020