logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

24. až 26. novembra 2020 v Bratislave

Termíny

registrácia účasti, odborného príspevku do 19. 09. 2020
vloženie textu abstraktu do zborníka (on-line) do 19. 09. 2020
úhrada poplatkov a zaslanie avíza o platbe do 04. 10. 2020
príchod účastníkov a registrácia od 24. 11. 2020