logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

12. až 14. mája 2020 v Bratislave

Kontakt

doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD., ACP2020
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel.: +421 915 396 928
Fax: +421 2 59325 590
e-mail: acp2020@acp2020.sk