logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

24. až 26. novembra 2020 v Bratislave

COVID-19 informácie

Vážené dámy, vážení páni,

nakoľko situácia ohľadom COVID-19 dáva nádej, že konferenciu SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP2020 môžeme organizovať, presunuli sme termín konania na 24. 11 - 26. 11. 2020, intenzívne pokračujeme v prípravách a registrácii účastníkov. Veríme, že situácia na jeseň bude bezpečná a budeme sa môcť osobne stretnúť vo veľkom počte. Dúfam, že nám udržíte priazeň. Budeme sa tešiť, že svojou účasťou a vedeckými príspevkami prispejete k bohatému programu, možno budete s nami zdieľať aj hodnotné príspevky, ako nás neočakávaná situácia posilnila a úspešné príbehy adaptácie sa na nové podmienky. Prajeme Vám pevné zdravie a bezpečné podmienky bez hrozby koronavírusov.

18. 6. 2020
V mene organizačného výboru, S. Hrouzková

V mene organizátorov dovoľujem si oznámiť odborníkom i záujemcom z praxe, školstva a vedy konanie

XV. medzinárodnej konferencie

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

ktorá bude v Bratislave v dňoch 24. - 26. novembra 2020.

Podujatie sa bude konať pod záštitou rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc.
a dekana FCHPT STU prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. pri príležitosti 80. výročia FCHPT STU

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nových smeroch v analytických metódach a inštrumentácii, ako aj hodnotení výsledkov analytických meraní. Konferencia poskytne priestor na výmenu skúseností pracovníkov z rôznych oblastí chemickej skúšobníckej činnosti a z univerzitných a výskumných pracovísk.

ACP 2020 prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov skúšobných a akreditovaných laboratórií.

Súčasťou konferencie budú kurzy prebiehajúce 23. 11. 2020 s témami:

 • Multidimenzionálna a komprehensívna plynová chromatografia
 • Od klasickej AAS po vysokorozlišovaciu
 • Úvod do LC-MS/MS

Dúfam, že využijete príležitosť na oficiálne aj neoficiálne stretnutia, diskusie a výmenu skúseností s kolegami špecialistami z rôznych oblastí analytickej kontroly, chemického skúšobníctva v praxi, výskumu a vysokého školstva zo Slovenska, Česka a prípadne ďalších krajín ako aj s predstaviteľmi firiem dodávajúcich analytickú techniku, chemikálie a materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave v novembri 2020.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
odborný garant konferencie

Tématické oblasti
 • Kontrola kvality a bezpečnosti potravín
 • Environmentálna analýza
 • Klinická analýza, bioanalytické aplikácie
 • Forenzná a toxikologická analýza
 • Chemická analýza v priemysle a energetike
 • Odber a úprava vzorky
 • Vývoj analytických metód
 • Chemometria a informatika
 • Inovácie v oblasti vyučovania analytickej chémie